Viasensus – sovittelu – työnohjaus – koutsaus – mentaalivalmennus – stressinhallinta ja rentoutuminen – koulutus ja luennointi

Löydetään ratkaisu yhdessä!

Haluaisitko lisätä hyvinvointia yrityksessäsi? Onko työpaikallasi konflikteja? Pitäisikö sinun vähentää stressiä tai muuttaa elämääsi? Viasensus auttaa yksityishenkilöitä ja yrityksiä valmentamalla ja sovittelemalla konflikteissa ja muissa haasteellisissa tilanteissa. Keskitymme aina ratkaisuihin, turvallisella ja avoimella tavalla.

”Minulle antaa elinvoimaa se, että uskaltaa olla avoin, katsoa toista silmiin
ja nousta jälleen.”

Minä olen Riitta Korpela, yrittäjä Viasensuksen takana. Työskentelen konsulttina, työnohjaajana, esimies- ja työyhteisövalmentajana, sovittelijana, kouluttajana ja luennoitsijana. Koulutukseni ja aiempi työkokemukseni ovat antaneet minulle vahvan pohjan, jolla seistä.

Me kaikki kohtaamme sekä työpaikalla että yksityiselämässä tilanteita, jotka tuntuvat vaikeilta. Tällöin tunteet saattavat helposti syrjäyttää arviointikykymme ja aiheuttaa muutosvastarintaa. Uutta ei kuitenkaan synny, jos ei ensin päästä irti vanhasta. Uudistus on välttämätöntä. Viasensuksen palvelut antavat sekä yksilöille että yhteisöille mahdollisuuden tehdä muutoksia ja kasvaa. Viasensus/Riitta hallitsee  molemmat kotimaiset kielet, mistä johtuen Viasensukselle/Riitalle on luonnollista toimia niin suomen kuin ruotsin kielellä.