Palvelumme

Viasensuksen palvelut koostuvat esimiesvalmennuksesta sekä työnohjauksesta, sovittelusta sekä konfliktien hallinnasta, koutsaamisesta sekä mentaalivalmennuksesta, yrityskehityksestä sekä stressinhallinnan ja rentoutumisen ohjaamisesta. Pidämme myös luentoja yrityksille, ryhmille ja yksityishenkilöille.

1. Esimies- ja työnohjaus

Jokainen voi hyötyä työnohjauksesta – erityisesti ihmisten kanssa ja johtavissa asemissa työskentelevät. Työnohjauksessa arvioidaan ja pyritään kehittämään omaa työtä sekä kehitetään osaamista kohdata erilaisia tilanteita työn arjessa.

2. Sovittelu

Sovittelu työpaikoilla on ydinosaamistamme, ja olemme yksi harvoista toimijoista, joka käyttää sitä konkreettisesti työkalunaan. Sovittelu auttaa konfliktin osallisia käsittelemään ja ratkaisemaan konfliktit itse.

3. Konfliktien käsittely

Siellä missä on ihmisiä ja ihmissuhteita, on myös konflikteja. Viasensus tarjoaa valmennusta ja ohjausta organisaatioille ja työyhteisöille – sekä ennaltaehkäisevästi että korjaavasti.

4. Mentaalivalmennus & koutsaus

Kuinka voimme itse vaikuttaa elämäämme ja hyvinvointiimme? Viasensus tekee töitä itsensä johtamisen parissa ja auttaa sinua asettamaan itsellesi tavoitteita. ”Sopivasti ja mukavasti” voivat olla avainsanat, joiden avulla saavutat paremman tasapainon elämässä.

”Kykymme eivät rajoita meitä. Me luomme itse rajat menestyksellemme.” – K. Anders Ericsson –

5. Stressinhallinta ja rentoutuminen

Stressi itsessään ei ole huono asia. Tilapäinen stressi voi saada meidät suoriutumaan ja jaksamaan paremmin. Viasensus tekee töitä stressinhallinnan kanssa ja auttaa ymmärtämään, mitä stressi oikeastaan on. Mentaalivalmennuksen avulla saat tietoa stressistä ja siitä, miten stressihormonit vaikuttavat elimistöömme. Opit myös, millaisia fyysisiä vaikutuksia liiallisella stressillä on sekä miten voit vähentää sitä helpoilla rentoutusharjoituksilla.

6. Viestintä ja vuorovaikutus

Ihmissuhteissa on kyse vuorovaikutuksesta ihmisten välillä. Hyvä vuorovaikutus ja viestintä vaativat kiinnostusta toista osapuolta kohtaan – täytyy yrittää aktiivisesti ymmärtää ja kuunnella. Viasensus auttaa sinua viestimään tavalla, joka rakentaa siltoja ihmisten välille.

7. Työyhteisöjen kehittäminen

Yritys koostuu ihmisistä, ja työyhteisö puolestaan työntekijöiden taidoista, yhteistyöstä ja yksilöllisistä suorituksista. Vahvassa ja elinvoimaisessa yrityksessä sekä yksilöt että yhteisö kukoistavat, minkä ansiosta yritys on innovatiivinen ja kilpailukykyinen.

8. Uni

Riittävä määrä laadukasta unta auttaa meitä säilyttämään tasapainon arjessamme. Aivojen täytyy saada levätä, palautua ja käsitellä päivän tapahtumia. Uni on tärkeä kulmakivi myös Viasensuksen työssä.

9. Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset

Yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdoksen mentaalinen prosessi on Viasensuksen ydinosaamista. Uusia ratkaisuja tarvitaan, kun omistajan- tai sukupolvenvaihdos jumittuu tunnetasolla. On tärkeää, että mukana on ammattilainen, joka ymmärtää ihmisen psykodynaamisia prosesseja ja perhedynamiikkaa ja auttaa keskustelun avulla avaamaan solmuja.

Usein elämässä hiertävissä asioissa onkin kyse ihmisistä: ihmissuhteista ja eriäväisyyksistä sekä omista tavoistamme ja käsityksistämme maailmasta. Minua on aina kiinnostanut ymmärtää erilaisuuttamme.

Riitta Korpela, Viasensus