Referenssit

 • Kannuksen kaupunki, varhaiskasvatus
 • Kuntayhtymä Soite, perhetuki ja lastensuojelu
 • Kokkolan kaupunki, Varhaiskasvatus ja päivähoito
 • TurkisTaito – yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä -hanke, Kortesjärvi
 • Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Omistajanvaihdospalvelu
 • Ahlbäck Hemmet, Pietarsaari
 • Keski-Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
 • Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordia Oy
 • Kokkolanseudun Kehitys Oy Kosek
 • KASE Yrityspalvelut
 • Oy Snellman Ab
 • Toimitusjohtaja Margita Lukkarinen, Kokkotyösäätiö, Kokkola
 • Dosentti KTT Elina Varamäki, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Seinäjoki
 • Director kht Benita Öling, Ernst & Young, Pohjanmaa
 • Omistajanvaihdospalvelu Nextia, Kokkolan seudun kehitysyhtiö KOSEK
 • Yrityskummitoiminnan käynnistäminen ja omistajanvaihdosten edistäminen Oulun eteläisellä alueella -projekti, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.
 • Yrityskummi, Vuoden 2011 omistajanvaihdosasiantuntija Matti Viksten
 • Kokkolan kaupunki/Kruunupyyn sosiaalipalvelu
 • Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät/Omistajanvaihdoksesta kasvua ja jatkuvuutta -hanke
 • KIURU, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä
 • Omistajanvaihdoshanke, Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät
 • Pk-yritysten kehittämisohjelmat ja –palvelut -projekti, Päivi Vaarala, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
 • Christoph Treier Ab; Coaching & Training; Kokkola
 • Vaihtovalmennushanke (ESR), projektipäällikkö Tuija Nissilä, Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Kokkola
 • Risto Ravattinen Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy
 • Vaihtoaskel-hanke, valtakunnallinen koordinaattori Satu-Minna Piiroinen, Pohjois-Karjalan aikuisopisto
 • Etelä-Savon ammattiopisto
 • Sanna Vihtola & Carita Hahtokari, Kuntouttava työtoiminta, Pietarsaaren Kaupunki
 • PlusTerveys Hammasklinikka Rytivaara Kokkola

ASIAKKAAT KERTOVAT

Turkistarhaajat saivat sukupolven- ja omistajanvaihdosta koskevalla luennolla asiantuntevaa, käytännöllistä ja hyödyllistä tietoa asioista, jotka tulisi ottaa huomioon sukupolvenvaihdostilanteissa, ja jotka ovat äärimmäisen tärkeitä sukupolvenvaihdoksen onnistumisen kannalta.

Tapahtuman osallistujat olivat todella tyytyväisiä ja kokivat saaneensa uusia eväitä suunnitella sukupolvenvaihdosta myös mentaalisen prosessin näkökulmasta. Riitta oli ammattitaitoinen luennoitsija ja häntä oli helppo lähestyä. Vaikuttaa siltä, että hänellä on pitkä kokemus sukupolvenvaihdokseen liittyvistä tärkeistä asioista.

Katariina Lampinen
Hankevetäjä
TurkisTaito – yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä, Kortesjärvi

Riitta on työskennellyt omistajanvaihdoksen parissa pitkään ja nostanut esiin asiaan kuuluvia mentaalisia puolia. Koulutustilaisuuksissa hän kertoo aiheesta sellaisilla esimerkeillä, jotka avaavat henkisen puolen lukkoja. On myös sallittua tuntua siltä, miltä tuntuu.

Sari Koskela
Omistajanvaihdosasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, omistajanvaihdospalvelu

Kiitos todella antoisasta ja hyvin suunnitellusta luennosta, josta oli helppo löytää itselleen etua. Luennon välissä oli hyviä ryhmätehtäviä, jotka laittoivat myös aivomme tekemään töitä. Luento oli selvästi räätälöity juuri meidän ryhmällemme.

Ahlbäck Hemmet, Jakobstad 

”Voin todella lämpimästi suositella Riittaa ja Viasensusta sekä kouluttajana, mentorina että omistajanvaihdoksen konsulttina. Hänen asiantuntemuksensa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksessa keskittyy juuri siihen pisteeseen, joka muodostaa suurimman uhan siirtymän onnistumiselle, mutta johon harvat asiantuntijat uskaltavat tai voivat tarttua.
Ei-materiaalinen osa omistajanvaihdosta – esimerkiksi henkilökohtaiset ja perhesuhteet – vaikuttavat vaihdosprosessiin uskomattoman paljon, mutta sitä uskalletaan harvoin nostaa samalle viivalle taloudellisten ja liike-elämän faktojen kanssa. Usein omistajanvaihdoksessa epäonnistutaan juuri ei-materiaalisten syiden takia. Tässä asiassa kannattaa kääntyä Viasensuksen puoleen!

Elina Varamäki
Dosentti & vararehtori
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Riitta toimi luotettavana yhteistyökumppanina ja taitavana puhujana koskien omistajan- ja sukupolvenvaihdosta Vaihtovalmennus-projektin ”Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen” -seminaarissa 17.3.2014. Riitan taitoihin ja työpanokseen voi luottaa.

Tuija Nissilä, projektipäällikkö, Vaihtovalmennus- projekti, (ESR), Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutusinstituutti, Kokkola

Riitta Korpelalla on pitkä kokemus ja syvä osaaminen koskien omistajan- ja sukupolvenvaihdoksen prosesseja. Keskeistä näiden prosessien onnistumisessa on tunteisiin ja muihin niin kutsuttuihin pehmeisiin arvoihin perustuva arviointi. Riitan osaaminen kohdistuu juuri näihin asioihin ja siihen, että prosessi saadaan onnistuneesti maaliin.

Risto Ravattinen
Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

 Voimme lämpimästi suositella Riitta Korpelaa kouluttajana ja mentorina yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdoksissa. Niin kutsuttujen kovien arvojen (verotus, arviointi jne.) lisäksi Riitta painottaa ns. pehmeitä arvoja, joista ei useinkaan olla tietoisia ja jotka nostetaan harvoin virallisesti eriin. Näillä mentaalisilla paloilla on keskeinen rooli omistajanvaihdoksessa.

Satu-Minna Piiroinen, kansallinen koordinaattori
Vaihtoaskel-projekti, Pohjois-Karjalan aikuisopisto

Riitta Korpela tuo raikkaan näkemyksen yrityksen omistajan- ja sukupolvenvaihdosteemaan – osapuolten henkiset valmiudet tehdä isoja päätöksiä. Hän kuvailee esimerkkien kautta henkisiä esteitä, joita yrittäjä kokee luopuessaan yrityksestään sekä antaa ratkaisuehdotuksia eri tilanteisiin. Riitta Korpela on lämminsydäminen asiantuntija, jota on helppo lähestyä: me suosittelemme häntä mielellään puhujana yrityksen omistajanvaihdosta koskeviin asiantuntitapahtumiin.

Etelä-Savon ammattiopisto

Riitta piti luennoi kuntouttavan työtoiminnan työpaikkaohjaajille vaikeiden asioiden puheeksi ottamisesta. Riitta tiesi, mistä puhui ja näki, että kokemus oli tehnyt hänestä asiantuntijan aiheessa. Esityksen luonnollinen ja sujuva kaksikielisyys oli plussaa. Luento sai paljon kiitosta ja moni totesi, että pitäisi saada hänet omalle työpaikalleen kertomaan, kuinka työyhteisö voi paremmin.

Sanna Vihtola & Carita Hahtokari
Kuntouttava työtoiminta, Pietarsaaren kaupunki