Behöver du hjälp, stöd eller medling inom ditt företag?
Eller i din egen utvecklingsprocess?

Då har
du kommit
rätt.

Viasenus är en erfaren och sakkunnig aktör som alltid fokuserar på lösningar. Trygghet och öppenhet går först, i alla situationer. 

Viasensus erbjuder coaching, utveckling samt medling på arbetsplatser och mellan personer. Vi föreläser, utbildar och handleder. Vi vet att det förebyggande arbetet inom arbetsgemenskaper är otroligt viktigt.  Ju tidigare man ingriper, desto bättre. Vi vill att alla människor ska få blomstra.

– Ett företag påminner om en människa på många sätt. När en människas liv är i balans både fysiskt och psykiskt blomstrar hon. Det samma gäller företag. Viasenus är en investering i det allra viktigaste.

Riitta Korpela, Viasensus

Livet har med tiden lärt mig, att det som jag kan påverka är mitt eget beteende, mina tankar och attityder samt min egen världsbild. Det hjälper mig att bättre förstå andra. Det kan också ”skapa ringar på vattenytan” som i sin tur kan locka min omgivning till att förändra sig. 

Riitta Korpela är kvinnan och kraften bakom Viasensus. Riitta är bosatt i Karleby och jobbar som ledarskapskonsult, arbetshandledare, medlare, mental tränare samt utbildare och relaxationshandledare. Under åren har hon stött på mängder av utmanande situationer, medlat och löst konflikter. Men framför allt har hon träffat människor som hon har coachat och handlett. Riitta har en lång rad gedigna utbildningar bakom sig och inhämtar ständigt ny kunskap. Växelverkan mellan människor är Riittas passion. 

Med sitt lugn, sin sakkunskap och sina väl utarbetade metoder är Riitta en känd aktör inom området. Förändringsdynamik, medling och ledarskapscoaching samt mental träning och stressreglering tillhör de mest efterfrågade tjänsterna just nu. Riitta  är en av författarna till boken ”Arvokas yritys” (utgiven av Sypoint maj 2016) som berör ägarskiften inom företag.

Riitta är studentmerkonom och ekonomie kandidat (inom org. och ledarskap), men har också en specialyrkesexamen i organisationskonsultation och arbetshandledning.  Riitta är också NLP Trainer, sertifierad mentaltränare, relaxationshandledare och utbildad arbetsplatsmedlare. 

Ritta
Korpela
är

Företagare • arbetshandledare  • förmanscoach • utvecklare av arbetsgemenskaper  • certifierad mentaltränare • arbetsplatsmedlare • relaxationshandledare  • föreläsare och utbildare  • sakkunnig gällande företagets ägarskifte och generationsväxling (den psykodynamiska processen)  • en av författarna till boken ”Arvokas yritys” (utgiven av Sypoint maj 2016).

Utbildningar

 • Ekonomie Kandidat (Vaasan yliopisto, huvudämne ledarskap och organisationer)
 • Specialyrkesexamen arbetshandledare och organisationskonsultation (Yrkeshögskolan Novia, godkänd examen av Suomen Työnohjaajat ry, STOry)
 • Studentmerkonom (Åbo Handelsläroverk)
 • NLP grunder, NLP Practitioner, NLP Master Practitioner (Utbildningskonsortium Tavastia & Yrkeshögskolan Centria), NLP Trainer (VMT Koulutus Oy)
 • Avaimet yhteisölliseen johtamiseen (Suomen Yhteisöakatemia)
 • Mental Management (Tavastia Ammattiopisto) 
 • Relaxationshandledare (Yrkeshögskolan Centria) 
 • Arbetsplatsmedlare (TAKK)

värderingar

naturen 
mänsklighet 
öppenhet
förtroende 
trygghet
mod

Medlemsskap

 • Suomen Työnohjaajat ry. (STOry) medlem
 • Finlands Forum för Medling r.f medlem
 • Förbundet för mentala tränare i Finland rf medlem
 • Suomen Omistajanvaihdosseura ry:n medlem av styrelsen 2010-2017, föreningens ordförande 2013-2016.
 • Suomen Yhteisöakatemian (www.sya.fi) medlem
 • Suomen Yrittäjät medlem