Våra tjänster

Viasensus tjänster består av förmans- och arbetshandledning, medling, konflikthantering, coaching, mental träning och företagsutveckling samt stressreglering och avslappning. Vi föreläser också för företag, grupper och privatpersoner.

1. Förmans- och arbetshandledning

Alla kan ha nytta av arbets- och förmanshandledning. Speciellt de som arbetar med människor och befinner sig i en ledande position. Arbetshandledning handlar om att utvärdera och utveckla sitt eget arbete samt ge kompetens för att möta olika situationer i arbetsvardagen. 

2. Medling

Ett av Viasensus  kärnområden är medling på arbetsplatser. Vi är en av få aktörer som arbetar konkret med medling som verktyg. Medling handlar om att deltagarna i en konflikt själva skall klara av att hantera och lösa konflikten.

3. Konflikthantering

Där det finns människor och relationer uppstår också konflikter. Viasensus erbjuder coaching och handledning för organisationer och arbetsgemenskaper – både i förebyggande och reparativt syfte. 

4. Mental träning & coaching

Hur kan vi själva påverka våra liv och vårt välmående? Viasensus jobbar med självledarskap och hjälper dig att nå dina målsättningar. Lagom och roligt kan vara nyckeln för att nå en bättre balans i livet. 
” Ingen är begränsad till talang. Vi skapar själva gränsen för våra framgångar.” – K. Anders Ericsson –

5. Stressreglering och avslappning

Stress är i sig inget dåligt. En tillfällig känsla av stress kan få oss att prestera och orka bättre. Viasensus jobbar med stressreglering och med att medvetandegörande vad stress egentligen är.

Via mental träning lär du dig fakta om stress och hur stresshormoner påverkar vår kropp. Du lär dig också vad som händer fysiskt när du stressar för mycket samt hur du kan kontrollera stress via enkla avslappningsövningar.

6. Kommunikation och växelverkan

Relationer handlar om växelverkan mellan människor. För att nå en bra kommunikation och växelverkan behöver vi vara intresserade av den andra parten, vi behöver aktivt försöka förstå och lyssna. Viasensus hjälper dig att kommunicera på ett sätt som bygger broar mellan människor. 

7. Utveckling av arbetsgemenskaper

Företag består av människor och arbetsgemenskaper består till stor del av medarbetarnas kunskap, samarbete och individuella prestationer. Ett starkt och livskraftigt företag har både siffrorna och sin ”själ” i balans. Då är företaget innovativt och konkurrenskraftigt.

8. Sömn

För att vi ska hålla balansen i vardagen krävs en kvalitativ sömn. Hjärnan behöver vila, möjlighet att återhämta sig och bearbeta det som hänt under dagen. Sömnen är också en viktig hörnsten i Viasensus arbete.

9. Ägarskifte & Generationsväxlingar

Att förstå de mentala processerna vid företagets ägar- eller generationsskifte utgör kärnan i Viasensus kompetens. Det behövs nya lösningar när ägar- eller generationsskiftesprocessen stagnerar på en känslonivå. Därför är det viktigt att processen följs upp av en sakkunnig som förstår sig på människors psykodynamiska processer samt familjedynamik och som kan erbjuda sätt att lösa knutar med hjälp av diskussioner. 

– Man pratar ibland om “sådant” som skaver i livet, men i själva verket handlar det ofta om människor. Om mänskliga relationer och olikheter eller våra egna vanor och uppfattningar om världen. Förståelsen för våra olikheter har alltid intresserat mig.

Riitta Korpela, Viasensus