Viasensus - Medling - Arbetshandledning - Coaching - Mental träning - Stressreglering & Avslappning - Utbildning & Föreläsning

Tillsammans hittar vi en lösning!

Behöver du hjälp med att öka välmåendet på ditt företag? Har det uppstått en konflikt på arbetsplatsen? Behöver du minska stressen eller förändra ditt liv? Viasensus hjälper genom coaching och medling när konflikter eller andra utmaningar uppstår. Både privatpersoner och företag. Vi fokuserar alltid på lösningar och vi gör det tryggt och öppet. 

“Att våga öppna upp, se varandra i ögonen
och resa oss igen. Det ger mig näring.”

Jag, Riitta Korpela, är företagaren bakom Viasensus. På Viasensus arbetar jag som konsult, arbetshandledare, ledarskaps- och arbetsgemenskapscoach, medlare, utbildare och föreläsare. Mina utbildningar och min tidigare arbetserfarenhet har gett mig en stabil grund att stå på.

Alla möter vi under livet situationer som känns krävande och svåra. Dessa situationer uppstår både på arbetsplatsen och i privatlivet. Det kan vara situationer som gör att våra känslor börjar styra över vår bedömningsförmåga och gör att motståndet till förändring växer. Men inget nytt kan födas utan att man ger upp något gammalt. Förnyelse är nödvändigt. 

Med hjälp av Viasensus tjänster har ni möjlighet att, både som individer och  gemenskaper, göra förändring och därmed växa. Viasensus/Riitta behärskar våra båda inhemska språk, därför är det naturligt för Riitta/Viasensus att jobba både på svenska och finska.