referenser

 • Kannus stad, småbarnspedagogik och dagvård
 • Samkommunen Soite, familjestöd och barnskydd
 • Karleby stad, Småbarnspedagogik och dagvård
 • TurkisTaito – yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä -projektet, Kortesjärvi
 • Ahlbäck Hemmet, Jakobstad
 • Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Omistajanvaihdospalvelu
 • Keski-Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
 • Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia
 • Karlebynejdens Utveckling Ab Kosek
 • KASE Yrityspalvelut
 • Oy Snellman Ab
 • Verkställande direktör Margita Lukkarinen, Kokkotyö-stiftelsen, Karleby
 • Docent ED Elina Varamäki, yrkeshögskolan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Seinäjoki
 • Direktör CGR Benita Öling, Ernst & Young, Österbotten
 • Ägarskiftestjänsten Nextia, Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK
 • Igångsättande av företagsmentoring och främjande av ägarskiften, Oulun eteläisellä alueella -projektet, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
 • BusinessMentor, År 2011 Ägarskiftesexpert Matti Viksten
 • Karleby stad/Kronoby socialservice
 • Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät/Omistajanvaihdoksesta kasvua ja jatkuvuutta -projektet
 • KIURU, Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice
 • Ägarskiftesprojektet, Mika Haavisto, Företagarna i Finland
 • Pk-yritysten kehittämisohjelmat ja –palvelut -projektet, Päivi Vaarala, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
 • Christoph Treier Ab; Coaching & Training; Karleby
 • Vaihtovalmennus -projektet (ESR),projektchef Tuija Nissilä, Mellersta Österbottens vuxenutbilning, Karleby
 • Risto Ravattinen Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy
 • Vaihtoaskel-projektet, nationell koordinator Satu-Minna Piiroinen, Pohjois-Karjalan aikuisopisto
 • Etelä-Savon ammattiopisto (South Savo Vocational College)
 • Sanna Vihtola & Carita Hahtokari, Rehabiliterande arbetsverksamhet, Staden Jakobstad
 • PlusTerveys Hammasklinikka Rytivaara Kokkola

 

Kunderna berättar

”Deltagarna på utbildningen som gällde generationsväxling och ägarskifte på en gård som utövar pälsnäring samt försäljning av ett hemman, fick en mycket skicklig, praktisk och säkert på många sätt nyttig föreläsning om saker som borde beaktas vid generationsväxlingssituationer och som är av yttersta vikt för en lyckad generationsväxling. Tillställningens deltagare var också mycket nöjda och upplevde att de fått ”ny vägkost” också ur den här synvinkeln (den mentala processen) vid planering av generationsväxling. Riitta förmedlade som föreläsare en stor expertis och det var lätt att närma sig henne. Det märks, att hon har en lång erfarenhet av dessa viktiga saker som härrör till generationsväxlingar.” 

TurkisTaito – yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä, Kortesjärvi, hankevetäjä Katariina Lampinen

”Riitta har länge arbetat med ägarskiften och lyft fram de mentala sidorna som hör till ärendet. På utbildningstillfällerna berättar hon om ämnet med exempel som öppnar upp mentala lås. Det är alltså tillåtet, att det känns som det känns.”

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, (Södra Österbottens Företagare), ägarskiftestjänsten, ägarskiftesexpert Sari Koskela

”Tack för en mycket matnyttig föreläsning, välplanerad och lätt att ta till sig. Mycket bra med gruppövningar emellan så fick våra hjärnor arbeta lite också. Toppen med skräddarsydd föreläsning för just vår grupp.”

Ahlbäck Hemmet, Jakobstad

”Jag kan rekommendera Riitta och Viasensus å det varmaste både som utbildare, mentor och konsult inom ägarskiften. Hennes expertis inom ägar- och generationsskiften fokuserar just på de punkter som utgör de största hoten för att skiften ska lyckas, men som få specialister vågar och kan ta tag i.

Den icke-materiella biten av ägarskiften som till exempel personliga- och familjerelationer och hur de inverkar på skiftesprocessen spelar en otroligt stor roll, men vågar sällan lyftas upp på samma linje med ekonomiska och affärsmässiga fakta. Oftast beror misslyckade ägarskiften just på en misslyckad icke-materiell process. Det lönar sig att anlita Viasensus expertis just här!”

Docent ED Elina Varamäki, yrkeshögskolan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

”Riitta fungerade som en tillförlitlig samarbetskompanjon och som sakkunnig talare gällande ägar- och generationsväxlingar på ”Vaihtovalmennus” -projektets ”Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen –seminariet 17.3.2014. Man kan lita på Riitas kompetens och arbetsinsats”.

”Vaihtovalmennus”- projektet, (ESR), Mellersta Österbottens vuxenutbildning, Karleby, projektchef Tuija Nissilä

”Riitta Korpela har en lång erfarenhet och ett djupt sakkunnande gällande ägar- och generationsväxlingsprosesser. Centrala för att dessa processer skall lyckas är värderingar som baserar sig på känslor och andra sk. mjuka värden.
Riitta Korpelas kunnande riktar sig på just dessa saker för att processen skall fås lyckligt i mål.”

Risto Ravattinen Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

”Vi kan varmt rekommendera Riitta Korpela som utbildare och mentor vid generationsväxlingar och ägarskiften i företag. Förutom de sk. hårda värderna ( beskattning, värdering mm.) framförhåller Riitta och lägger betoning på de så kallade mjuka värderna. Dessa är man ofta inte medveten om och de lyfts sällan fram offentligt. Dessa mentala bitar har ändå en central roll i ett lyckat ägarskifte.”

Vaihtoaskel-projektet, nationell koordinaator Satu-Minna Piiroinen, Pohjois-Karjalan aikuisopisto

”Riitta Korpela tillför ett fräsch och till en del en förtigen synvinkel till företagens ägar- och generationsväxlingstema – parternas mentala färdighet att göra stora beslut. Hon beskriver genom exempel de mentala förhinder som företagaren upplever i samband med överlåtelsen av sitt företag samt presenterar förslag på lösningar till olika situationer. Riitta Korpela är varmhjärtad och en expert som det är lätt att närma sig; vi rekommenderar henne gärna som talare vid utbildningstillfällen gällande företags ägarskiften.”

Etelä-Savon ammattiopisto (South Savo Vocational College)

”Riitta höll en föreläsning om att ta till tals åt arbetsplatshandledare vid rehabiliterande arbetsverksamhet. Riitta visste vad hon talar om, man såg att erfarenhet har gjort henne till expert i ämnet. Ett naturligt och flytande tvåspråkigt framträdande var plus. Föreläsningen fick mycket tack och många konstaterade, att man borde få henne till sin egen arbetsplats för att berätta, hur arbetsgemenskapen mår bättre.”

Sanna Vihtola & Carita Hahtokari, Rehabiliterande arbetsverksamhet, Staden Jakobstad