Konsten att kunna slappna av och hantera stress är allt behövligare färdigheter i framtiden (Future skills)

Arbetslivet har blivit hektiskt och förändringarna ständiga. Vår vardag och fritid är impulsiva där prestationerna avlöser varandra. Utmattning och stressrelaterade sjukdomar drabbar allt fler.

Att uppnå ett lagom meningsfullt liv som är i balans både gällande framgångar i arbetslivet och ett betydelsefullt privatliv kräver livshantering, vi behöver ”future skills”, framtidens färdigheter.

I ett balanserat icke stressat tillstånd har människan också klart bättre förutsättningar att utvecklas mentalt, hantera förändringar och lösa problem samt förebygga utmattning och depressioner.

Avslappning är motsatsen till allt utförande. Avslappning stimulerar kroppens och sinnets psykofysiska välmående. Effekterna av avslappning visar sig som ett förändrat fysiologiskt tillstånd samt ett alternativt medvetet tillstånd (AMT).

Enligt flertalet undersökningar har man kunnat påvisa att regelbundet utförda avslappningsövningar har nytta som b.la.

  • Stresshantering: utsöndringen av stresshormoner avtar
  • Livet i allmänhet: bättre balans bidrar till att både sömnsvårigheter och ångest minskar eller försvinner
  • Det allmänna välmåendet: blodtrycket sjunker, syreförbrukningen minskar, matsmältningen effektiveras
  • Immunförsvaret förstärks
  • Hantering av spänningstillstånd: muskelspänningar avtar
  • Ångesttillstånd minskar eller avtar
  • Hantering av smärttillstånd: behovet av smärtlindring minskar
  • En bättre koncentrationsförmåga samt ett bättre minne effektiverar inlärning samt utförandet av arbete
  • En ökad självuppskattning

 

Relaxationshandledare utbildningen (MT1) är för FÖRETAG OCH ORGANISATIONER ett ytterst kostnadseffektivt sätt att inverka på personalens välmående och arbetstagarens psykofysiska balans.

Relaxationshandledare utbildningen (MT1) är första modulen i utbildningen till Mental Tränare. Under Relaxationshandledare utbildningen lär man sig olika avslappningsmetoder samt kombinationer av dem. Avslappning, stresshantering, sömn och återhämtning är grunden i utbildningen. Utbildningen ger också grunderna gällande mental träning.

Dela