Stressiin ja uupumukseen vaikuttavia tekijöitä

Terveydelle haitallisen stressin ja uupumuksen syntyyn on iso merkitys sillä, miten yksilön sosiaalinen verkosto, erityisesti läheiset, työyhteisö ja sen johto suhtautuvat asiaan. Mikäli työ- tai sosiaalinen verkosto ylläpitää ajatusvinoumia, kuten kiltin tytön syndroomaa, jaksamisesta vaikenemisen kulttuuria tai arvostusta suoritusten kautta, ajattelee yksilö ja hänen ympäristönsä herkästi, että syy tilanteeseen on yksilössä tai organisaatiossa, joka kirittää sen jäseniä yhä hektisempään työtahtiin tai on muuten epäterve toimintatavoiltaan.

Kun stressi ja uupuminen nousevat keskusteluihin, haetaan usein syitä joko yksilöstä tai organisaatiosta. Tämä vastakkainasettelu ei johda muutoksiin, vaan entistä suurimpiin ongelmiin. Asiaan on pyrittävä vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti. Yksilö tarvitsee tukea ja opastusta stressinhallintaan, rajojen asettamiseen, univaikeuksiin, ajatusmallien muuttamiseen sekä arvojen selkeyttämiseen. Organisaatioissa parannettavaa on johtamisessa, toimintamalleissa, työkulttuurissa, arvostuksissa ja työn organisoinnissa. Riittävä on määrite, jonka pitäisi sisältyä yksilön henkilökohtaiseen elämään. Keskustelu riittävästä suorittamisesta on työpaikoilla vähintään yhtä tärkeä kuin strategiakeskustelut.

Meillä kaikilla on käytössämme samat 24 tuntia vuorokaudessa, joka päivä ja joka vuosi. Emme voi säilöä aikaa kiireisempien päivien varalle, täyttää ajan miinussaldoa tai lainata aikaa paikataksemme syntynyttä vajetta. Valitsemme itse, kuinka tuon ajan käytämme – sisältyykö siihen lepoa ja palautumista sekä niitä asioita, jotka tukevat hyvinvointiamme?

Ensimmäinen askel stressin hallintaan ja tasapainoiseen elämään on itsetuntemus. Ihmisen on tunnettava itsensä ja otettava vastuu siitä, mikä elämässä mahdollisesti vaatii muutosta. Ulkoapäin sitä ei voida hänelle sanella ainakaan niin, että se muuttaisi elämää aidosti ja pysyvästi paremmaksi. On pysähdyttävä itsensä äärelle ja kuunneltava sisäänpäin. ”Gnôthi seauton”, eli ”tunne itsesi” on muinaiskreikkalainen aforismi, joka oli kirjoitettu Apollonin temppelin etupihalle Delfoissa. Olisimmeko nyt, 2020-luvulla valmiimpia kuuntelemaan itseämme?

Työkaluja edellisiin saa koulutuksista ja valmennuksista. Rentoutusvalmentajan koulutus pureutuu yllä oleviin asioihin. Rentoutusvalmentajan koulutus on ensimmäinen osio Mentaali valmentajan koulutuksesta. Seuraava Viasensuksen ja Porvoon kansanopiston (Akan) kanssa yhteistyössä toteutettava Rentoutusvalmentajan koulutus alkaa Akanilla 19.5.2023.

Lisätietoja:

Suomeksi https://akan.fi/fi/kurssit/rentoutusvalmentaja-2/

Ruotsiksi https://akan.fi/kurser/relaxationshandledare-1/

Jaa