Stressinhallinnan merkitys mielen ja kehon vuorovaikutuksessa

Kiire, vaatimukset, työ ja tekemistä täynnä oleva vapaa-aika sekä maailman tilanteet altistavat meitä stressille. Yhä useampi kokee haitallista stressiä, jos ei jatkuvasti niin usein. Niin fyysiset kuin psyykkiset kuormitukset ja sairaudet, joissa stressi on osasyynä lisääntyvät huolestuttavan paljon. Stressistä on tullut uusi kansansairaus monessa mielessä.

Ihmisellä on kuitenkin luontainen kyky vaikuttaa stressiin, varsinkin sen haitalliseen muotoon. Kaiken kiireen ja suorittamisen keskellä olemme unohtaneet tämän luontaisen kyvyn. Kyvyn rentoutua. Kehon ja mielen rentoutunut tila kertoo meidän autonomiselle hermostollemme, että kaikki on hyvin. Eli rentoutuminen on pakene tai taistele -tilan vastakohta.

Rentoutuminen on kaiken tekemisen vastakohta, ja se edesauttaa kehon ja mielen psykofyysistä hyvinvointia.

Lukuisten tutkimusten mukaan säännöllisesti tehdyillä rentoutusharjoituksilla on todettu hyötyjä kuten mm.
– Stressinhallinta: stressihormonien eritys hidastuu
– Elämänhallinta: parempi tasapainotila jolloin mm. univaikeudet ja ahdistustilat vähenevät tai poistuvat, itsearvostus lisääntyy
– Yleinen hyvinvointi: verenpaine laskee, hapenkulutus pienenee, aineenvaihdunta tehostuu, immuunisuojan toiminta vahvistuu, lihasjännitykset ja kiputilat vähenevät
– Parempi keskittymiskyky ja muisti tehostaa työntekoa ja oppimista
– Ihmisen psykofyysinen tasapaino ja kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee

Ihminen on kokonaisuus, eikä mieltä voi irrottaa kehosta. Mieli skannaa kehoa ja keho skannaa mieltä, alitajuisesti tai tietoisesti. Tästä mielen ja kehon vuorovaikutuksesta välittyy meidän tietoiselle minällemme tietoa ajatuksina, kipuna tai hyvänolon tuntemuksina. Sama kokonainen ihminen on läsnä työpaikalla, jolloin vuorovaikutuksessa on yksityinen minä ja työminä. Välillä työminältä ja yksityiseltä minältä onnistuu yhteiselo loistavasti ja joskus ei niin hyvin.

Haitallisen stressin poistamisessa tarvitaan toimenpiteitä, joilla vaikutetaan niin yksilön stressinhallintaan kuin organisaation toimintamallien muuttamiseen. Näitä saat Rentoutusvalmentajan sekä Mentaali Valmentajan koulutuksista!

Jaa