Prioritera bättre

Det var ett tag sedan semestern tog slut  och stressen har hunnit öka igen. I arbetslivet råder det idag stor osäkerhet, dessutom diskuteras stora sparåtgärder på många arbetsplatser. Detta leder ofta till ett kollektivt illamående som också bidrar till att öka den individuella pressen att klara av alla vardagens krav.

Många känner sig otillräckliga, dessutom oroas och stressas många p.g.a. att både arbetet och privatlivet tycks kräva allt mer. Men finns det ett sätt att ”anti-stressa”? Du samlar väl inte, medvetet eller omedvetet, på dig onödiga bördor? Måste du ta hand om allt? Vad skulle hända, om du skulle rikta lite mindre uppmärksamhet åt någon arbetsuppgift som egentligen inte är obligatorisk? Eller om du fuskar lite med veckostädningen?

Skapar vi stress för att vi vill vara stressade? Känner vi oss mera viktiga, upptagna och behövliga ifall vi är stressade?

Stress är ett av de största problemen i vårt samhälle idag. Det finns massor av undersökningar som visar, att stress orsakar huvudvärk, högt blodtryck, hjärt- mm. sjukdomar. Om en människa är väldigt stressad, förlorar hon kontakten med sig själv. Det leder i sin tur till att bl.a. beslutsfattandet lider. Så det lönar sig att undvika stress.

Det skulle löna sig för var och en, att fundera på vilka saker man prioriterar. Vilka saker är på riktigt viktiga för dig? Vad vill du med ditt liv? Om du vet, vad du vill med ditt liv, gör de rätta besluten!

Stanna upp och tänk över vad  stressen beror på? För vem eller för vad stressar du? Skulle du kunna ge upp åtminstone en del av de saker du stressar över?

”Ibland kan man helt lugnt lämna sitt arbete till lite senare.” – Den lille Prinsen –

Dela