Träna dina framtidskompetenser

Arbetslivet förändras i snabb takt just nu. För att skapa balans i livet krävs nya metoder för att hantera vardagen. Vi behöver träna vår kompetens inför framtiden. Kontakta Viasensus om ni behöver handledning, coaching och träning i kompetenserna nedan.

1. Växelverkan och kommunikation

Växelverkan handlar om att vara närvarande och att ha förmågan att lyssna.  Det gäller att se behoven hos en annan människa. Olikheter är berikande och främjar dialogen. Vi kan lära oss hur vi möter andras behov där båda känner sig hörda och förstådda. En god växelverkan skapas där det finns förtroende. Det minskar också på antalet onödiga konflikter. 

I coachingen lär du dig förhålla dig till andra människor, vara närvarande och positiv. Coachingen lär dig hur du på bästa sätt ska använda den mentala träningen för att påverka växelverkan.

2. Konflikter och utmanande situationer

Konflikter och utmanande situationer beror ofta på missförstånd eller på dålig kommunikation. Det är naturligt att bli ångestfylld i konflikt men det är bra att kommunicera ut att ingen utveckling sker utan att det finns olika åsikter. Så istället för att undvika konflikter måste vi lära oss att tala om saker och ge och få uppbyggande feedback. 

I coachingen och i den mentala träningen så lär du dig att föra fram din åsikt och dina behov så att din samtalspartner bättre förstår vad du vill och säger.  Du lär dig att upptäcka både dina egna och andras behov samt också ta olika samtalsstrategier i beaktande. Här handlar det om att få fram ditt budskap rätt från början. 

3. Stress och avslappning

Många upplever att en lagom stress håller oss engagerade. Men stress kan också göra oss sjuka. Stress är kroppens naturliga sätt att hantera farliga eller hotfulla situationer. En tillräcklig nivå av stress håller oss igång, men för mycket stress kan göra oss sjuka. Hur mycket stress vi tål är individuellt. Hur vardagen ser ut inverkar också på vår förmåga att hantera stress. 

Via mental träning lär du dig fakta om stress och hur stresshormoner påverkar vår kropp. Under processens gång lär du dig skilja på “bra och dålig” stress och hur du känner igen skillnaden. Du lär dig också vad som händer fysiskt när du stressar för mycket samt hur du kan kontrollera stress via enkla avslappningsövningar. 

4. Sömn och återhämtning

Sömn och vila är viktiga grundbehov som vår kropp behöver för att vi ska fungera. Tillräcklig sömn och vila påverkar vår prestationsförmåga, vår ork och vår hälsa. När det kommer störningar leder det till att mängden av och kvaliteten på sömnen inte är tillräckligt. Då måste vi se till att vi får vila och avslappning – då kan kroppen oftast reparera sig självt.

Under mental träning tar vi också upp saker som sömn och välmående: varför behöver vi regelbunden sömn? Vad händer i vår hjärna när vi sover? Hur påverkar sömnens kvalitet vår hälsa? Här lär vi oss också verktyg för att lära känna vår återhämtning.

Dela