Ägarskifte innefattar även en överföring av ledarskapet.

Ägar- och generationsskifte är en känslig process som kräver skicklighet och omdöme. Processen består av flera delområden, vilka det är skäl att beskåda skilt för sig. Överföringen av ledarskapet är en betydelsefull del för en lyckad process. Ägarskifte innefattar även en överföring av ledarskapet. Även ledarskapet överförs vid ett företags ägar- och generationsskifte. En bra […]

Ägarskifte innefattar även en överföring av ledarskapet. Läs mer »