Dolda processer vid företagets ägarskifte

Att genomföra ett ägarskifte för ett företag är en känslig process. Processen kan fastna eller till och med avbrytas på grund av olika bakomliggande problem, och det talas sällan om de icke-tekniska aspekterna av processen. Vad kan orsakerna vara till att antalet ägarskiften- och generationsväxlingar verkar stampa på stället? Det finns naturligtvis många faktorer som påverkar situationen, t.ex. […]

Dolda processer vid företagets ägarskifte Läs mer »